Velkommen til

Maribo Sportsdykker Klub

Bestyrelse

Mail til Bestryelsen:

          Formand

          Jens larsen

          Tlf. 2442 6963

          Mail: Msk@maribodyk.dk

          "Finans minister"

           Lars Christiansen

           Tlf. 5466 0644

           Mail: Msk@maribodyk.dk

          Sekretær

          Michael Nielsen

          Tlf. 4082 4101

          Mail: Msk@maribodyk.dk

          Materiale forvalter

          Søren Larsen

          Tlf. 5460 5547

          Mail: Msk@maribodyk.dk

Send mail til alle medlemmer:

Klik på "MSK Inside"

Obs: kræver login kode.

                                  Web, kalender og sms

                                  Kim Nielsen

                                  

                                  Mail: Msk@maribodyk.dk

                                    Suppleanter

                                    Hans Mortensen, Tlf. 4089 6037

                                    Renè Pedersen,   Tlf. 2235 8982